จดหมายข่าววันที่ 7 เมษายน 2565


0
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Salary Slip (พิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์)


0

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Salary Slip (พิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์)

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort