จดหมายข่าว 28 มิถุนายน 2565


0
Read More

ดาวน์โหลดคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564


0

ที่ระดับคลิกเพื่อดาวน์โหลด1ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด 2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด 3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด4ไฟล์คะแนนนักศึกษากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดาวน์โหลด

Read More

โลโก้สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

โลโก้สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

ขออภัยในความไม่สะดวก กำลังปรับปรุงเว็บไซต์


0

เนื่องด้วย เว็บไซต์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ถูกโจมตีทางไซเบอร์โดยกลุ่ม hacker chat ซึ่งได้กระทำการลบระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลทั้งหมด จึงทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ได้ ขณะนี้กำลังปรับปรุงเว็บไซต์

ติดต่อเรา

346 หมู่ 20 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทร. 044-512700

Fax. 044-512959

Facebook: https://www.facebook.com/surin044512700

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort