ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์


ประกาศรายชื่อฯ-บรรณารักษ์จ้างเหมาดาวน์โหลด

Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)


ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์-2ดาวน์โหลด

Read More

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ


*** แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ https://smartjob.doe.go.th/

การลงทะเบียน เข้าสู้ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ

Read More

ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์


ประกาศรับสมัครสอบบรรณารักษ์ดาวน์โหลด

1.2-ใบสมัครสอบบรรณารักษ์ดาวน์โหลด

Read More

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คู่มือไทยมีงานทำ-ผู้หางานดาวน์โหลด

Read More

ประชาสัมพันธ์วันสงกรานต์ 2566


“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Read More

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง


เรื่อง“บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายและผิดกฎหมายคลิกที่นี่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566คลิกที่นี่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566คลิกที่นี่ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากคลิกที่นี่

Read More

ดาวน์โหลดคะแนนสอบภาคเรียนที่ 2/2565


ที่สถานศึกษาอำเภอคลิกเพื่อดาวน์โหลด1กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ดาวน์โหลด2กศน.อำเภอปราสาทดาวน์โหลด3กศน.อำเภอจอมพระดาวน์โหลด4กศน.อำเภอท่าตูมดาวน์โหลด5กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ดาวน์โหลด6กศน.อำเภอรัตนบุรีดาวน์โหลด7กศน.อำเภอชุมพลบุรีดาวน์โหลด8กศน.อำเภอสนมดาวน์โหลด9กศน.อำเภอโนนนารายณ์ดาวน์โหลด10กศน.อำเภอศีขรภูมิดาวน์โหลด11กศน.อำเภอสำโรงทาบ

Read More

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพครู


0

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.ksp.or.th/ksp2018/2023/03/42689/

Read More

ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน


0

แบบสำรวจความต้องการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดาวน์โหลด

รายละเอีย : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuS2tsEvATUrjk-y3jp2MCpHJSjsQLhLNyW4niffCb7nbkBQ/viewform

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort