จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียน 2/2564


ข้อมูล จากระบบ MIS ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ที่กศน.อำเภอประถม (คน) ม.ต้น (คน) ม.ปลาย (คน)รวม 3 ระดับ (คน)
1เมืองสุรินทร์1071,1391,8053,051
2ปราสาท518221,3092,182
3จอมพระ744257611,260
4เขวาสินรินทร์12178329519
5ท่าตูม234817861,290
6รัตนบุรี277851,2412,053
7ชุมพลบุรี764236111,110
8สนม12243407662
9โนนนารายณ์16256390662
10ศีขรภูมิ987501,2602,108
11สำโรงทาบ2154056771,297
12ลำดวน13175327515
13ศรีณรงค์16189295500
14สังขะ879191,1522,158
15บัวเชด394255561,020
16กาบเชิง25339574938
17พนมดงรัก21305341667
 รวมทั้งสิ้น9128,25912,82121,992

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort