ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


0

ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Read More

ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน


0

ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

Read More

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. เข้าเยี่ยม และพบปะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0
Read More

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน.เข้าเยี่ยม และพบปะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน.เข้าเยี่ยม และพบปะผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยมี ดร.ปัญญา ศาสตราผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอให้การต้อนรับในครั้งนี้

Read More

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564


0

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564

Read More

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564


0

นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 3 วันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2564

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน


0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและวิจัยในชั้นเรียน กศน.อำเภอสังขะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอสังขะ

Read More

รับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านทาง Facebook live : ETV Channel


0

รับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านทาง Facebook live : ETV Channel

Read More

รับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านทาง Facebook live : ETV Channel


0

ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วย นางสาวอธิจิต อาภรพงษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมรับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านทาง Facebook live : ETV Channel โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกรเลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นผู้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน

Read More

ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธิเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 2


0

ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธิเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ รุ่นที่ 2

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort