จดหมายข่าววันที่ 7 เมษายน 2565


0
Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์


0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

Read More

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Salary Slip (พิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์)


0

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ Salary Slip (พิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์)

Read More

คู่มือการใช้งานระบบ E-Activities สำหรับเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอ


0

คู่มือการใช้งานระบบ E-Activities สำหรับเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอ

Read More

คู่มือการใช้งานระบบ E-Activities สำหรับเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัด


0

คู่มือการใช้งานระบบ E-Activities สำหรับเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัด

Read More

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์ กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

วิธีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Link หรือ QR Code ในแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams


0

วิธีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน-Link-หรือ-QR-Code-ในแอปพลิเคชั่น-Microsoft-Teamsดาวน์โหลด

Read More

คู่มือการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams (ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช้บัญชี Email)


0

คู่มือการจัดประชุมออนไลน์ผ่าน-Microsoft-Teams-ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ใช้บัญชี-Emailดาวน์โหลด

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort