ดาวน์โหลดคะแนนสอบภาคเรียนที่ 1/2565


ที่สถานศึกษาอำเภอคลิกเพื่อดาวน์โหลด
1กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ ดาวน์โหลด
2กศน.อำเภอปราสาท ดาวน์โหลด
3กศน.อำเภอจอมพระ ดาวน์โหลด
4กศน.อำเภอท่าตูม ดาวน์โหลด
5กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ ดาวน์โหลด
6กศน.อำเภอรัตนบุรี ดาวน์โหลด
7กศน.อำเภอชุมพลบุรี ดาวน์โหลด
8กศน.อำเภอสนม ดาวน์โหลด
9กศน.อำเภอโนนนารายณ์ ดาวน์โหลด
10กศน.อำเภอศีขรภูมิ ดาวน์โหลด
11กศน.อำเภอสำโรงทาบ ดาวน์โหลด
12กศน.อำเภอศรีณรงค์ ดาวน์โหลด
13กศน.อำเภอลำดวน ดาวน์โหลด
14กศน.อำเภอสังขะ ดาวน์โหลด
15กศน.อำเภอกาบเชิง ดาวน์โหลด
16กศน.อำเภอบัวเชด ดาวน์โหลด
17กศน.อำเภอพนมดงรัก ดาวน์โหลด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort