จดหมายข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2564


0

จดหมายข่าววันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาค ข (ประเมินและสัมภาษณ์)


0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ภาค ข (ประเมินและสัมภาษณ์)

Read More

จดหมายข่าววันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


0

จดหมายข่าววันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Read More

จดหมายข่าววันที่ 25 พฤศจิกายน 2564


0

ร่วมโครงการส่งเสริม สืบสาน ต่อยอดงานหัตถศิลป์ สุรินทร์ถิ่นไหมงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read More

ประกาศรายละเอียดการเตรียมความพร้อมและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป


0

ประกาศรายละเอียดการเตรียมความพร้อมและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และวัน เวลา สถานที่ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


0

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

Read More

สถิติการรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดทวันที่ 19 พ.ย.2564


0

สถิติการรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป อัพเดทวันที่ 19 พ.ย.2564

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์


0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

Read More

จดหมายข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


0

จดหมายข่าววันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort