จดหมายข่าว วันที่ 7 มิถุนายน 2566


0
Read More

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)


ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์-2ดาวน์โหลด

Read More

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ


*** แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ https://smartjob.doe.go.th/

การลงทะเบียน เข้าสู้ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ

Read More

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ เพื่อขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คู่มือไทยมีงานทำ-ผู้หางานดาวน์โหลด

Read More

จดหมายข่าว วันที่ 21 เมษายน 2566


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 20 เมษายน 2566


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 20 เมษายน 2566


Read More

ประชาสัมพันธ์วันสงกรานต์ 2566


“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Read More

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง


เรื่อง“บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายและผิดกฎหมายคลิกที่นี่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566คลิกที่นี่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566คลิกที่นี่ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากคลิกที่นี่

Read More

ดาวน์โหลดคะแนนสอบภาคเรียนที่ 2/2565


ที่สถานศึกษาอำเภอคลิกเพื่อดาวน์โหลด1กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ดาวน์โหลด2กศน.อำเภอปราสาทดาวน์โหลด3กศน.อำเภอจอมพระดาวน์โหลด4กศน.อำเภอท่าตูมดาวน์โหลด5กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ดาวน์โหลด6กศน.อำเภอรัตนบุรีดาวน์โหลด7กศน.อำเภอชุมพลบุรีดาวน์โหลด8กศน.อำเภอสนมดาวน์โหลด9กศน.อำเภอโนนนารายณ์ดาวน์โหลด10กศน.อำเภอศีขรภูมิดาวน์โหลด11กศน.อำเภอสำโรงทาบ

Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort