ดาวน์โหลดคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564


0
ที่ระดับคลิกเพื่อดาวน์โหลด
1ระดับประถมศึกษา ดาวน์โหลด
2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดาวน์โหลด
4ไฟล์คะแนนนักศึกษากลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ดาวน์โหลด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort