ประกาศรายละเอียดการเตรียมความพร้อมและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบพนักงานราชการทั่วไป


0

(เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนปฏิบัติตามมาตรการการกักกันตัวของจังหวัดสุรินทร์ และให้ผู้เข้าสอบทุกคนเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเข้าสอบ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort