อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

อวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 มกราคม 2557 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะบุคลากร ในสังกัด ได้ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ แก่นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และนายพิภพ ดำทองสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์ นายเอกรัตน์ อังคสิทธิ์ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และนายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ณ สพป.สุรินทร์ เขต 1


 

ภาพข่าว : พงศ์ศักดิ์