กศน.สุรินทร์ ร่วมแข่งขัน สุดยอด กศน. ปีที่2

  กศน.สุรินทร์ ร่วมแข่งขัน สุดยอด กศน. ปีที่2   สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ โดยนางวิมลม [ ... ]

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสร้างสุขฯ พื้นที่ อ.ปราสาท

ร่วมออกหน่วยบริการโครงการจังหวัดสร้างสุขฯ พื้นที่ อ.ปราสาท วันที่ 19 มีนาคม 2557 นางวิมลมาล [ ... ]

กศน.สุรินทร์ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

กศน.สุรินทร์ร่วมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
วันที่ 18 มีนาคม 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร [ ... ]

กศน.สุรินทร์ จัดแข่งขันสุดยอด กศน.ปี 2

กศน.สุรินทร์ จัดแข่งขันสุดยอด กศน.ปี 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการแข่งขันด้าน [ ... ]

ร่วมต้อนรับคณะกรรมกรรมการประเมินคุณภาพ กศน.สำโรงทาบ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมกรรมการประเมินคุณภาพ กศน.สำโรงทาบ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นางวิมลมาลย์  [ ... ]

ร่วมต้อนรับคณะกรรมกรรมการประเมินคุณภาพ กศน.จอมพระ

ร่วมต้อนรับคณะกรรมกรรมการประเมินคุณภาพ กศน.จอมพระ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 นางวิมลมาลย์ ริ [ ... ]

คณะกรรมการออกนิเทศสนามสอบ NT,N-NET สถานศึกษา 17 แห่ง

คณะกรรมการออกนิเทศสนามสอบ NT,N-NET สถานศึกษา 17 แห่ง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผ [ ... ]

นิเทศสนามสอบ NT, N-NET

นิเทศสนามสอบ NT, N-NET วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหว [ ... ]

ข่าวอื่นๆ
  1. ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
นางวิมลมาลย์ รินไธสง นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กศน.โซนลุ่มน้ำมูล

นางวิมลมาลย์ รินไธสง นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กศน.โซนลุ่มน้ำมูล   วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 นางวิมลมาลย์ รินไ [ ... ]

ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด กศน.ชุมพลบุรี

ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด กศน.ชุมพลบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ โดยนางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการ [ ... ]

ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอรัตนบุรี

ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอรัตนะบุรี วันนี้ 22 มกราคม 2556 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน ก [ ... ]

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอบัวเชด

ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอบัวเชด สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ โดยนางวิมลมาลย์  รินไธ [ ... ]

ส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ กศน.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์

ส่งเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพ กศน.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ วันที่ 7 มกราคม 2557 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยกา [ ... ]

นิเทศติดตามเตรียมรับการประเมิน กศน.อ.สนม ระยะที่ 3

นิเทศติดตามเตรียมรับการประเมิน กศน.อ.สนม ระยะที่ 3 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนัก [ ... ]

นิเทศติดตาม กศน.เมืองสุรินทร์ กศน.อำเภอจอมพระ ระยะที่ 3

นิเทศติดตาม กศน.เมืองสุรินทร์ กศน.อำเภอจอมพระ ระยะที่ 3 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์  โด [ ... ]

นิเทศติดตาม กศน.สำโรงทาบ กศน.รัตนบุรี ระยะที่ 3

นิเทศติดตาม กศน.สำโรงทาบ กศน.รัตนบุรี ระยะที่ 3 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2556 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ โดย นางวิมลมา [ ... ]

นิเทศติดตามเตรียมรับการประเมิน กศน.พนมดงรัก ระยะ3

นิเทศติดตามเตรียมรับการประเมิน กศน.พนมดงรัก ระยะ3   วันที่ 13 ธันวาคม 2556 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำ [ ... ]

นิเทศติดตาม กศน.ท่าตูม กศน.ชุมพลบุรี ระยะที่ 3

นิเทศติดตาม กศน.ท่าตูม กศน.ชุมพลบุรี ระยะที่ 3 สำนักงาน กศน. จังหวัดสุริทร์ โดยนางวิมลมาลย์  รินไธสง ผู้อำนว [ ... ]

นิเทศติดตามเตรียมรับการประเมิน กศน.กาบเชิง ระยะ 3

นิเทศติดตามเตรียมรับการประเมิน กศน.กาบเชิง ระยะ 3 12 ธ.ค. 56 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวั [ ... ]

นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา

นิเทศตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษา วันที่ 11 ธันวาคม 2556 นางวิมลมาลย์ รินไธสง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวั [ ... ]

ข่าวอื่นๆ
next
prev
  1. ข่าวศูนย์ กศน.อำเภอ
  2. ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์
  3. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วิชาทำนาภาคปฏิบัติ กศน.เขวาสินรินทร์

วิชาทำนาภาคปฏิบัติ กศน.เขวาสินรินทร์   วันนี้ 28 สิงหาคม 2556 ศูนย์ กศน.อำเภอเขวาสินรินทร์ น [ ... ]

กศน.ชุมพลบุรีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กศน.ชุมพลบุรีจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน   ในวันพุธที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕ [ ... ]

กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึก กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์

กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดโครงการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึก กศน.อำเภอเมืองสุรินทร์
 [ ... ]

ข่าวศูนย์ กศน.อำเภอ

  1. ข่าวด่วน สำนักงาน กศน.
  2. ข่าวการศึกษา
  3. ข่าวการเมืองกับการศึกษา

Additional information