หน้าหลัก


ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชาสัมพันธ์ การข้ามทางม้าลายของจังหวัดสุรินทร์


สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1-2 ปีงบประมาณ 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์


เกษียณอายุราชการ 65 กศน.สุรินทร์
Best Practice กศน.จังหวัดสุรินทร์

ประกาศหลักสูตร


ไม่พบเรื่อง

จดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์จดหมายข่าว กศน.อำเภอ ทั้ง 17 แห่งประชาสัมพันธ์จากกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา/กลุ่มภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารการเงิน/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยประชาสัมพันธ์จากกลุ่มกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนิเทศประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์/กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบเอกสารสำนักงาน กศน.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort