ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ (โดยวิธีการสัมภาษณ์)


ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์-2ดาวน์โหลด

Read More

จดหมายข่าว วันที่ 26 พฤษภาคม 2566


Read More

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์


ประกาศรายชื่อฯ-บรรณารักษ์จ้างเหมาดาวน์โหลด

Read More

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ


*** แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ https://smartjob.doe.go.th/

การลงทะเบียน เข้าสู้ระบบ

การเข้าใช้งานระบบ

Read More

ประการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์


ประกาศรับสมัครสอบบรรณารักษ์ดาวน์โหลด

1.2-ใบสมัครสอบบรรณารักษ์ดาวน์โหลด

Read More

จดหมายข่าว วันที่ 10 พฤษภาคม 2566


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 9 พฤษภาคม 2566


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 8 พฤษภาคม 2566


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 3 พฤษภาคม 2566


Read More

จดหมายข่าว วันที่ 2 พฤษภาคม 2566


Read More

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ankara escort ankara escort