คะแนนสอบ161

Download คะแนนสอบปลายภาค 1/2561

เมืองสุรินทร์

สังขะ รัตนบุรี
จอมพระ ลำดวน โนนนารายณ์
ปราสาท บัวเชด ศีขร๓มิ
เขวาสินรินทร์ กาบเชิง ศรีณรงค์
ท่าตูม พนมดงรัก สำโรงทาบ
ชุมพลบุรี สนม  

 

คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

Download คู่มือการจัดทำแผนเรียนรู้รายบุคคล

หน้าปก ปกหลัง คลิก Download
นื้อหา หน้า 1-151 คลิก Download
หน้า 152-192 คลิก Download
หน้า 193-198 คลิก Download
หน้า 199-307 คลิก Download

เผยแพร่งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

         เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2562

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2561 คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2561  
4 มกราคม 2562  
5 กุมภาพันธ์ 2562  
6 มีนาคม 2562  
7 เมษายน 2562  
8 พฤษภาคม 2562  
9 มิถุนายน 2562  
10 กรกฎาคม 2562  
11 สิงหาคม 2562  
12 กันยายน 2562  

         เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2561

ลำดับที      เดือน รายละเอียด
1 ตุลาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 มกราคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ 2561  คลิก ดาวน์โหลด
6 มีนาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2561  คลิก ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2561  คลิก ดาวน์โหลด

          เผยแพร่รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ 2560

ลำดับที เดือน รายละเอียด
1 กุมภาพันธ์ 2560  คลิก ดาวน์โหลด
2 มีนาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
3 เมษายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
4 พฤษภาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
5 มิถุนายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด
6 กรกฎาคม 2560  คลิก ดาวนืโหลด
7 สิงหาคม 2560  คลิก ดาวน์โหลด
8 กันยายน 2560  คลิก ดาวน์โหลด

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์

       346 ม.20 ถนน คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

 

โทรศัพท์  044-512700  โทรสาร 044-512959

เว็บไซต์ http://nfe.surin.go.th