คะแนนสอบ161

Download คะแนนสอบปลายภาค 1/2561

เมืองสุรินทร์

สังขะ รัตนบุรี
จอมพระ ลำดวน โนนนารายณ์
ปราสาท บัวเชด ศีขร๓มิ
เขวาสินรินทร์ กาบเชิง ศรีณรงค์
ท่าตูม พนมดงรัก สำโรงทาบ
ชุมพลบุรี สนม  

 

รายชื่อสอบสัมภาษณ์

 

                                               ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    คลิกดูรายชื่อ

                                               ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ       คลิกดูรายชื่อ